Winnaar 2008
Christelijke Muziekvereniging
De Bazuin


Juryrapport

Christelijke Muziekvereniging
De Bazuin
historie
Op 28 februari 1917 werd op initiatief van enkele Meppelers (‘na lang wikken en wegen’, zoals de notulen vermelden), de Christelijke Muziekvereniging De Bazuin opgericht.
Slechts 12 leden telde de vereniging en omdat niemand enig muzikaal onderricht had gehad begon men met theorielessen, die werden gegeven door de directeur de heer C.J.Stam.
In 1918 schafte men betere instrumenten aan die uit Duitsland aangevoerd moesten worden, nog een heel probleem in die tijd. In de jaren erna begon de nog kleine vereniging met het geven van concerten, het meewerken aan optochten en het spelen bij speciale gelegenheden, met name in de decembermaand. Ook concoursen stonden na enkele jaren op de agenda. 
De oorspronkelijke bezetting, een harmonieorkest, werd omgezet in een fanfareorkest.
Tot op de dag van vandaag streeft het bestuur van De Bazuin naar diezelfde kwaliteit maar nu vertaald naar de eisen van deze tijd en naar de mogelijkheden die de veel grotere bezetting biedt. Na de Tweede Wereldoorlog werd ook de jeugdopleiding ter hand genomen waarbij ervaren spelers uit het toenmalige orkest de jeugdige leerlingen instrueerden.

het A-orkest
Het A-orkest is het grootste en oudste onderdeel van de vereniging en speelt anders dan bij de oprichting in 1917 nu in fanfarebezetting. Het A-orkest is inzetbaar bij sociale evenementen, zoals de intocht van Sinterklaas, de Aubade op Koninginnedag, het spelen van kerstliederen vanaf de torentrans, het spelen bij de jaarlijkse avondvierdaagse en de afsluiting van de Donderdag Meppeldag.  Het orkest presenteert zich ook als concertorkest en concerteert veelvuldig met de diverse koren die Meppel rijk is. Die samenwerking leidde tot de oprichting van een Meppeler Muziekfestival, een stichting waarin De Bazuin participeert en waarin het orkest een groot aandeel heeft.

Malletband
Een belangrijk onderdeel van De Bazuin is de drumband die met name bij marsen op straat een grote rol speelt. Vanaf 1970 heeft de drumband onder invloed van de veranderende tijdgeest een andere invulling gekregen door een uitgebreider instrumentarium en de daarbij behorende muziek.
De drumband werd in de jaren ’90 getransformeerd tot Malletband. Een band die in de zaal en  op straat een indrukwekkend geluid laat horen. De Malletband beheerst het concertrepertoire en sleept prijzen in de wacht bij concoursen.

Opleiding jeugd
Bij het toekennen van de Henk Boerwinkel Cultuurprijs heeft de jury grote waardering voor het feit dat het bestuur van de Christelijke Muziekvereniging De Bazuin veel waarde hecht aan het opleiden van nieuwe jeugdleden. Hiermee zet de vereniging een traditie voort die ruim 60 jaar geleden begonnen is. Kinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool beginnen met het bespelen van blokfluit of xylofoon, leren samenspelen en krijgen eenvoudig theorieonderricht. Na deze basiscursus kunnen de kinderen kiezen voor een orkestinstrument en spelen dan in het Jeugdorkest. De nauwe samenwerking met Scala Centrum voor de Kunsten te Meppel is daarbij van essentieel belang. Het streven is dat deze leerlingen op den duur doorstromen naar het A-orkest.

Minirettes en Majorettes
Naar Amerikaans voorbeeld ontstond in de jaren ’80 van de vorige eeuw deze dansgroep.
Bij marsen op straat en bij zaalconcerten geven de meisjes een vrolijke show ten beste.

Toekenning Henk Boerwinkel Cultuurprijs 2008 
De jury is van mening dat gezien de grote betrokkenheid die de Christelijke Muziekvereniging De Bazuin heeft bij het sociale en culturele leven in Meppel, de vereniging voldoet aan het gestelde criterium tot het verkrijgen van de Henk Boerwinkel Cultuurprijs 2008.  Het criterium dat ‘een groep, persoon of organisatie een opmerkelijke en positieve culturele bijdrage in de gemeente Meppel levert’ is volledig van toepassing op de Christelijke  Muziekvereniging De Bazuin. Dit bleek eens te meer in het jubileumjaar 2007 waarin de vereniging zich voor een breed publiek en met een zeer divers repertoire presenteerde op pleinen en in straten, in het Wilhelminapark en in concertzalen.
Daarmee is de Christelijke Muziekvereniging De Bazuin winnaar van de Henk Boerwinkel Cultuurprijs 2008.

Meppel, 14 november 2008

Namens de jury van de Henk Boerwinkel Cultuurprijs,
H.A. ten Brink