Winnaar 2007
Stichting Meppeler Expositiecentrum De Secretarie

(Foto: Frens Jansen)

Juryrapport

Stichting Meppeler Expositiecentrum De Secretarie
historie
Het pand Hoofdstraat 22, waarin Kunsthuis Secretarie is gehuisvest, was van 1853 tot 1973 stadhuis van de gemeente Meppel. Na de verbouwing in 1983 werd het gebouw in gebruikgenomen als Meppeler Expositie Centrum. Tot 1995 werden de exposities gehouden onder directe verantwoordelijkheid van de gemeente Meppel. Nadat het Centrum dreigde te worden gesloten is De Secretarie in 1996 voortgezet als particuliere stichting, waarvan bestuur en vrijwilligers exposities inrichten en beheren.
Het gebouw, dat sinds 1994 De Secretarie heet, is dankzij de inzet van een groot aantal enthousiaste ambtenaren, bestuursleden en vrijwilligers in verschillende organisatievormen bijna 25 jaar een ruimte voor exposities van beeldende kunst in de breedste zin van het woord. Gedurende deze periode vonden er circa 200 exposities plaats.

exposities
Het Meppeler Expositie Centrum en Kunsthuis Secretarie hebben in bijna een kwart eeuw gezorgd voor een grote mate van continuïteit in een laagdrempelig kunstaanbod. Jaarlijks is daardoor een breed publiek in aanraking gekomen met uiteenlopende vormen van beeldende kunst. Naast schilder- en tekenkunst kregen keramiek, fotografie, poppenspel, papier- en textielkunst ruime aandacht. Jonge regionale kunstenaars kregen de gelegenheid gezamenlijk te exposeren. Oudere kunstenaars konden hun werk in oeuvre-tentoonstellingen tonen.
Bekende én onbekende kunstenaars uit de Meppeler kunstwereld werden onder de aandacht gebracht. Uiteraard werd daarbij de historische Meppeler School niet vergeten. Door al deze activiteiten heeft Kunsthuis Secretarie een stimulerende werking op de beeldende kunst in de regio. De 2-jarige regionale Open Atelierroute is daarvan een voorbeeld. Ook noordelijke kunstenaarsverenigingen kregen ruimte hun werk te exposeren.

educatie
Kunsthuis Secretarie vervult eveneens een belangrijke educatieve functie. In het kader van de culturele vorming neemt het kunsthuis deel aan het Cultuurmenu voor het basisonderwijs en het Cultuurtraject voor het voortgezet onderwijs. Er worden lesbrieven uitgegeven naar aanleiding van exposities en workshops gehouden voor leerlingen in het kader van CKV. Jaarlijks is er een tentoonstelling van eindexamenwerk van leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De allerjongsten in het basisonderwijs kunnen vier keer per jaar hun werk in de Kinderexpositiehoek tonen. Voor de Vrienden van Kunsthuis Secretarie zijn er regelmatig lezingen en workshops bij tentoonstellingen.

waardering
De jubileumexpositie van beeldend werk van de medewerkers van Kunsthuis Secretarie was een illustratie van de passie van deze vrijwilligers voor de beeldende kunst. Mede door hun inzet lijkt de continuïteit voor jaren gegarandeerd. De waardering voor de inzet van alle betrokkenen komt tot uitdrukking in de toekenning van de Henk Boerwinkel Cultuurprijs 2007.
Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, groep of organisatie die een opmerkelijke en positieve culturele bijdrage heeft geleverd in de gemeente Meppel.
De jury is van oordeel dat Kunsthuis Secretarie aan dit criterium voldoet.

Meppel, 9 november 2007

Namens de jury van de Henk Boerwinkel Cultuurprijs,
H.A. ten Brink