Winnaar 2006
Stichting Kunst in Kolderveen

(Foto: Wilbert Bijzitter)

Juryrapport

Stichting Kunst in Kolderveen
Stichting Kunst in Kolderveen – kortweg KIK genoemd – organiseert activiteiten op gebied van eigentijdse beeldende kunst in de voormalige zuivelfabriek De Venen in Kolderveen. Het pand geldt als een karakteristiek voorbeeld van cultureel erfgoed.
KIK geeft ruimte aan onderzoek en experimenten op het gebied van de kunsten, waarbij regelmatig samenwerking wordt gezocht met verwante kunstinstellingen. Dat leidt tot verrassende en afwisselende resultaten, niet in het minst versterkt door de bijzondere locatie waar een en ander plaatsvindt.

Bijzondere locatie
Wat KIK uniek maakt is niet alleen de zogeheten ‘Artists in residence’ mogelijkheid, een fenomeen dat in de kunstwereld al langer bekend is , maar de omgeving waar dit alles plaatsvindt. Daarmee wordt niet alleen het gebouw bedoeld, maar vooral het Drentse platteland. In een tijd waarin dingen verdwijnen, wordt door dit soort bijzondere activiteiten de aandacht voor deze vaak vergeten – en soms zelfs verlaten – gebieden opnieuw tot leven gewekt. Het is haast vanzelfsprekend dat een dergelijke omgeving ook invloed heeft op kunstenaars die daar vertoeven.

Artists in residence
Bij KIK bestaat voor kunstenaars de mogelijkheid, om tijdelijk onderdak te krijgen voor een periode variërend van enkele weken tot een paar maanden, in het speciaal daarvoor ingericht gastenverblijf met gebruikmaking van de werkruimte van de stichting KIK.

Het belang van KIK
Met het stimuleren van interacties tussen kunstenaars die tijdelijk in Kolderveen verblijven én het kunst- en cultuurklimaat van de omgeving, wordt één van de doelstellingen van de Stichting Kunst in Kolderveen nagestreefd. De overtuiging bestaat, dat die ontwikkelingen hun vruchten af zullen werpen in de regio Meppel, in het noorden én in den lande.
De woon- en werkruimtes voor kunstenaars zijn inmiddels uitgegroeid tot een dynamische en interessante productieplaats voor eigentijdse kunst, zoals de laatste jaren verschillende malen overtuigend is bewezen.
Maar dat gebeurt niet zomaar! Ook van de kunstenaar wordt wat verwacht! Gedurende hun verblijfsperiode, dient een publieksgerichte activiteit georganiseerd te worden. Dat kan een workshop zijn, of een lezing. Maar ook de jeugd wordt niet vergeten. Voor hen organiseert KIK educatieve projecten in samenwerking met de kunstenaar.

KIK en het publiek
Een deel van de activiteiten van KIK onttrekt zich aan de openbaarheid en dus aan de waarneming van het publiek. Een ander deel echter, is vrij toegankelijk voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Daarbij gaat het dan om artistieke presentaties die verzorgd worden door beeldende kunstenaars uit binnen- en buitenland.

Voorgeschiedenis
De start was moeilijk. Voor de maand april 2001 was de manifestatie ‘No milk today’ gepland; een opvallende groeps-tentoonstelling waaraan een twintigtal internationale, nationale en regionale kunstenaars deel zouden nemen. Helaas, het evenement moest uitgesteld worden in verband met de ‘gekke koeienziekte’. Maar een paar maanden later, in september van datzelfde jaar, vond het ambitieuze plan alsnog doorgang.
Uit de gewaagde activiteiten die KIK daarna ontplooide, blijkt dat het niet bij een eenmalige exercitie is gebleven, maar dat dit kunstenaarsinitiatief snel en voortvarend in haar rol van innovatief kunstpodium is gegroeid, waardoor een particulier initiatief kon uitgroeien tot de Stichting KIK.

Belang voor de gemeente Meppel
We gaan geen namen noemen, maar het zal duidelijk zijn dat zowel in het verleden als heden, veel mensen hebben meegewerkt en nog steeds meewerken om de stichting KIK draaiend te houden.
Door dit opmerkelijke initiatief is Kolderveen een plek van betekenis geworden in de wereld van de hedendaagse kunst en daarom van belang voor de gemeente Meppel.
Een initiatief dat het verdient om publiekelijk onderscheiden te worden met de Henk Boerwinkel Cultuurprijs 2006.