Wat beoogt de prijs
Het doel van de Henk Boerwinkel Cultuurprijs prijs is het publiekelijk uitspreken van waardering en/of bewondering voor hen die zich op bijzondere wijze hebben gemanifesteerd binnen het culturele leven van Meppel, of Meppel cultureel in de belangstelling hebben doen staan.

Wie komen in aanmerking
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, groep of organisatie met een opmerkelijke en positieve culturele bijdrage aan de gemeente Meppel. Dat kunnen personen, groepen of organisaties zijn, zowel binnen als buiten de gemeente Meppel.
Voordracht
Wilt u een persoon, groep of organisatie voordragen, dan kunt u dat hier invullen.

Sponsors
Om de continuïteit van de prijs te waarborgen wordt het bedrag jaarlijks aangevuld door sponsoren. Dit zijn: Boom uitgevers; Giethoorn Ten Brink; Interpharm; Concordia; Medermico; Friesland Food, FIZZ, Van Daalen lijstemakerij; Rest. Het Schellinkje; Stichting het Burgerweeshuis Meppel, Stichting Waarborgfonds Meppel en Stichting (voormalig) Kringloopcentrum Meppel; Scania Production Meppel bv.
Oorsprong van de prijs
Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum van Theaterrestaurant 't Schellinkje in Meppel bewerkten 76 kunstenaars een speciaal bord op creatieve wijze. Deze bijzondere collectie 'kunst'borden, die regelmatig wordt geëxposeerd, werd in 2002 geveild. Met de opbrengst werd de Henk Boerwinkel Cultuurprijs in het leven geroepen. De prijs, die in 2003 voor de eerste maal werd uitgereikt, bestaat uit een linosnede van de hand van Henk Boerwinkel en een geldbedrag.